Należymy do ZKwP oraz FCI

Hodowla SweetFeet jest zarejestrowana w Związku Kynologicznym w Polsce – ZKwP pod numerem 7087/S, a także w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej – FCI pod numerem 1271/18.

ZKwP jako jedyna organizacja kynologiczna w Polsce jest od 1938 r. członkiem FCI – Federacji powołanej w 1911 r. i zrzeszającej 90 krajów z 5 kontynentów. ZKwP posiada 47 oddziałów terenowych.
Więcej informacji na temat obydwu organizacji znajdziesz klikając w zamieszczone powyżej loga i przechodząc na ich strony internetowe.

Chcesz kupić rasowego psa z udokumentowanym pochodzeniem?

Gwarancję spełnienia tych warunków otrzymujesz wybierając psa z hodowli zarejestrowanej w Polskim Związku Kynologicznym ZKwP oraz w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI.

ZKwP jest jedynym wiarygodnym źródłem informacji o psich przodkach, ponieważ prowadzi Polskie Księgi Rodowodowe od 1948 r.

Hodowla należy do ZKwP – co to oznacza w praktyce?

Posiadanie uprawnień hodowlanych ZKwP jest gwarancją tego, że matka szczenięcia po ukończeniu 15 m-cy otrzymała 3 oceny co najmniej bardzo dobre od co najmniej 2 sędziów kynologicznych uprawnionych do oceny konkretnej rasy w trakcie wystaw, ojciec natomiast – 3 oceny doskonałe przy pozostałych kryteriach jak dla suk (oceny przyszłej mamy szczeniąt z hodowli SweetFeet znajdziesz klikając tutaj: NELA Pilosus FCI).

W ocenie na wystawach organizowanych przez oddziały Związku Kynologicznego w Polsce sędziowie kierują się wzorcami ras zatwierdzonymi przez FCI (opis wzorca rasy znajdziesz w zakładce: O rasie).

Szczenię wyposażone jest w metrykę opieczętowaną pieczęcią Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce; jest ona poświadczeniem rasowości psa, a dokładniej poświadczeniem, że: rodzice szczenięcia posiadają uprawnienia hodowlane a szczenię poddane zostało przeglądowi hodowlanemu i oznakowaniu chipem lub tatuażem. W metryce znajdują się imiona i przydomki rodziców szczeniaka, jego imię, przydomek, nr chipa lub tatuażu, nazwisko i adres hodowcy. Tylko taka metryka ZKwP uprawnia właściciela do wnioskowania o wyrobienie rodowodu. Metryka wydawana jest także dla szczenięcia odbiegającego od wzorca rasy.

W rodowodzie, oprócz danych podanych w metryce, znajdują się dane przodków do czwartego pokolenia wstecz, numer pozycji w Polskiej Księdze Rodowodowej, numer rejestracyjny wg rejestru oddziału ZKwP, emblemat FCI. Rodowód jest wystawiany raz na całe życie psa; jest niezbędny do brania udziału w wystawach, ale w żaden sposób nie obliguje do wystawiania psa.

Hodowca zarejestrowany w ZKwP utrzymuje psy przy matce do ukończenia przez nie co najmniej 8 tygodnia życia; szczeniaki opuszczają hodowlę dwukrotnie odrobaczone i co najmniej raz zaszczepione, co odnotowane jest w książeczce zdrowia malucha.

Pułapki, na które warto uważać, decydując się na kupno psa rasowego

Wystarczy założyć Stowarzyszenie XYZ, Związek XYZ czy Klub XYZ – i już można wystawiać zrzeszonym członkom dokumenty o dowolnej nazwie (metryki, rodowody, zaświadczenia), poprawiające nastrój nabywcy pieska z hodowli zarejestrowanej w takim stowarzyszeniu, często tylko na krótki czas, bo…

… wartość użytkowa dokumentów wydanych przez organizację inną niż Związek Kynologiczny w Polsce ZKwP kończy się w momencie wręczenia ich nabywcy szczeniaka.

Każde z przedstawionych wyżej wyjaśnień, reguł czy zasad odnoszących się do ZKwP warto jest zestawić z analogiczną informacją podawaną przez organizację, na którą trafiliśmy idąc tropem od „hodowli”, z której pochodzi szczeniaczek jakiego chcemy zakupić.

Może okazać się, że rozważamy zakup szczenięcia „rasowego” „z rodowodem”, które wyglądem przypomina psa rasowego, jednak jego genotyp nie jest udokumentowany, nie wiadomo więc jakie cechy danej rasy rzeczywiście posiada maluch; a może metryka jaką otrzymamy wystawiana jest na podstawie oceny miotu wykonanej przez weterynarza, który nie jest znawcą rasy i z racji swojego zawodu nie potrzebował nawet nigdy sięgać do opisów wzorca rasy…

Nie jest zasadą, że psy z hodowli zarejestrowanej w ZKwP są droższe; szczenię może mieć np. niezgodne ze wzorcem rasy umaszczenie i z tego powodu może być pupilem „na kolanka” tzn. niehodowlanym, a przez to również oferowanym do zakupu po niższej cenie.

Podsumowując: jeśli decydujesz się na psa rasowego – sprawdź czy hodowla z której pochodzi wybrany pupil, jest zarejestrowana w ZKwP oraz FCI.